Danfoss regelaar 102N3017

Danfoss regelaar 102N3017

102N3017Controle en meetgegevens  van een  102N3017 regelunit

De regelunit bevind zich onder de koelkast, achterop de zwarte plaat. Deze plaat is met boutjes of schroeven gemonteerd. Als de koelkast niet meer werkt, als eerste de zekering controleren onder het grijze kapje. Met een spanningszoeker of universeelmeter is te controleren of op de _ en + aansluiting spanning aanwezig is.

De Westfalia koelkastjes zijn in een bepaalde periode voorzien geweest van een Danfoss koelaggregaat, type 2,5 tot 3.0. De motor is van een gelijkstroommotor type. Deze motor loopt op een gelijkstroom die met pulsen (38Khz) wordt aangestuurd. De aansturing geschied door een regelunit die met een 4 polige stekker op de compressormotor is aangesloten. Er mag nooit rechtstreeks 12 volt op de motor worden aangesloten.

De koelkast van Danfoss type 2, 2.5 en 3 geven soms problemen. Dit uit zich in een regelmatig terugkerende piep toon. Dit resulteert is herhaald starten en stoppen en geeft een piep. Dit wordt veroorzaakt door de regelunit die een startpuls aan de motor geeft en de Hallsensor pulsen niet verwerkt worden door de regelunit. De compressor wordt dan gestopt en start weer.  Oorzaken kunnen zijn;

a, de spanning van de accu is te laag kleiner dan 11.5 volt. Dus controleer de spanning op de accu en op de p lus en min aansluitng op de regelunit . Eventueel  een volle accu er naast zetten. Het komt voor dat de accu spanning oke is en de spanning bij de compressor niet. Controleer dan de bedrading op weerstanden en spannings verlies.

b, de opgenomen stroom van de Ventilator is groter dan 1 Ampere. Om te controleren, onderbreek de bedrading van de de kabels naar de ventilator.

c, Als de compressormotor defect is en meer dan 7.5 Ampere opneemt. Om te controleren plaats een Amperemeter in de plus  draad. De waarde dient ongeveer 4.5 a 5 Amp. te zijn. Om dit uit te proberen moet de compressor wel draaien. Als deze vaststaat zie je pieken groter dan 10-15 Amperen. De zekering van 15 Amp kan er dan uit gaan. Er is dan duidelijk een probleem met de compressor. Vergroten van de zekering is niet gewenst.

de compressor kan ook getest worden of de windingen nog correct zijn met een Ohm meter. (universeelmeter) Dit betreft de 4 pinnen waar noemaal de steker van de regelunit op is aangesloten.

- tussen terminals 1 en 2 moet 0,2 Ohm zijn

- tussen terminals 3 en 4 moet 0,2 Ohm zijn

- tussen terminals 2 en 3 moet 3,5 ohm zijn.

Als deze waarden niet kloppen, start dan de compressor niet meer. Installeer dan ook geen nieuwe of gerepareerde regelmodule. deze zal dezelfde problemen gaan geven en defect gaan.

Als de waardes goed zijn kan de regelmodule getest worden.

De meetspec's zijn op verzoek te verkrijgen.

Afdrukken E-mailadres